АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО
14000 Україна, м.Чернігів вул.Реміснича, 55б
Виробництво та транспортування теплової енергії
для міста Чернігова та Чернігівської області

Перейти на публичный сайт

Повідомлення 18.01.2013р.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації про емітента

1.1. Повне найменування емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО
1.2. Організаційно-правова форма емітента:
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
03357671
1.4. Місце знаходження емітента:
14000, м.Чернігів, вул. Комсомольська, 55б
1.5. Міжміській код, телефон та факс емітента:
(0462) 77-99-26
1.6. Електронна поштова адреса емітента:
alex_shevchenko@teplo.cn.ua

Відомості про порушення справи про банкрутство емітента

Господарським судом Чернігівської області 18.01.2013р. винесено Ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ "Облтеплокомуненерго" (справа № 927/16/6б/13), про що Товариству стало відомо 18.01.2013р.


Провадження у справі порушено за заявою кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адмініструванням пенсійних фондів "Актив Плюс" (код ЄДРПОУ 32977421, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, б.32, офіс 49).


Причина порушення справи - прострочена заборгованість перед кредитором на суму 1 515 000 грн.


Господарський суд Чернігівської області ухвалив призначити розпорядником майна ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" арбітражного керуючого Захарчука Віталія Степановича (ліцензія Міністерства юстиції України серії АВ № 600576 від 2011р. м.Київ, вул. Якуба Колоса, б. 23а, кв. 123, ід. № 1685305818, м. Київ 146, а/с №100), та встановив дату попереднього засідання суду на 18.02.2013р.


Особа, що вказана нижче підстверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Голова правління Луста Іван Миколайович


документ:/24012013.shtml изменения:Thursday, 21-Mar-2013 14:18:33 EET
© АТ "ОТКЕ" Чернігів
info@teplo.cn.ua